GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON VIỆT ANH

Hiểu được tầm quan trọng và sự ảnh hưởng to lớn của giáo viên đối với học sinh, Trường Mầm Non Việt Anh đặt tiêu chuẩn cao nhất cho giáo viên và toàn bộ các thành viên của mình.

Toàn bộ giáo viên của Mầm Non Việt Anh đều là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong giáo dục trẻ em và có khả năng tiếng Anh để thực hiện lớp học 100% Tiếng Anh.