TRƯỜNG MẦM NON VIỆT ANH - HỌC TIẾNG ANH NHƯ TRẺ EM BẢN XỨ

Sứ mệnh của trường Mầm Non Việt Anh

Trường Mầm Non Việt Anh được xây dựng với sứ mệnh tạo nên môi trường giáo dục “Vui vẻ và Thực dụng” cho học sinh:

  • Vui vẻ là để đưa học sinh vào trạng thái học tập hiệu quả nhất, và hạnh phúc trong thời gian học tập.
  • Thực dụng là để những kiến thức, kỹ năng và thói quen hình thành được trong đời học sinh có ích trong cuộc sống, hiện tại và tương lai.

Tầm nhìn chương trình mầm non Việt Anh

Môi trường Mầm Non Việt Anh giúp trẻ em phát triển khả năng tiếng Anh tự nhiên, hiểu được năng khiếu, cảm xúc của bản thân, có thể tham gia, hòa nhập một cách tích cực vào cộng đồng và hình thành sớm những thói quen hữu ích cho bậc học tiếp theo là Tiểu Học.

Giá trị cốt lõi

5 Giá trị trường Mầm Non Việt Anh TPHCM